ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง < หน้าหลัก

ราคาติดตั้งพิเศษสำหรับชุดอุปกรณ์แก๊ส ENERGY REFORM
(ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
** สินค้ามีจำกัด
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน(พร้อมถังแคปซูล) ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
ชุดหัวฉีด 8 สูบ ER รุ่น Advanced OBD LPG 55,000 50,900
ชุดหัวฉีด 6 สูบ ER รุ่น Advanced OBD LPG 45,000 41,600
ชุดหัวฉีด 6 สูบ ER รุ่น Advanced OBD (R) LPG 39,900 33,800
ชุดหัวฉีด 5 สูบ ER รุ่น Advanced OBD LPG 43,500 40,000
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Advanced OBD II LPG 37,500 34,900
ชุดหัวฉีด 3 สูบ ER รุ่น Advanced OBD II LPG 36,500 33,900
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Fast-Tech Premium LPG 32,000 29,900
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Fast-Tech Pro LPG 28,500 26,400
ชุดหัวฉีด 3 สูบ ER รุ่น Fast-Tech Pro LPG 27,500 25,400
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น NOVA-TECH LPG 24,500 23,000
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Fast-Tech ECO LPG 26,000 24,000
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Cortina 19,900 16,900
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น LPG-GDI 41,000 38,000
ชุดหัวฉีด 6 สูบ ER รุ่น Advanced OBD NGV 59,000 55,000
ชุดหัวฉีด 6 สูบ ER รุ่น Advanced OBD (R) NGV 56,500 52,000
ชุดหัวฉีด 5 สูบ ER รุ่น Advanced OBD NGV 58,500 54,500
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Advanced OBD II NGV 53,000 49,000
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Fast-Tech Premium NGV 50,000 46,500
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Fast-Tech Pro NGV 47,900 44,400
ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Diesel 57,000 49,900
 
หมายเหตุ
1. เป็นราคามาตรฐานการติดตั้งพร้อมถัง LPG ทรงแคปซูล 58 ลิตร (1 ถัง) ติดตั้งภายในบริเวณห้องสัมภาระ
2. เป็นราคามาตรฐานการติดตั้งพร้อมถัง NGV ทรงแคปซูล (1 ถัง) ติดตั้งภายในกระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ทั่วไปเท่านั้น (สำหรับผลิตภัณฑ์ รุ่น ENERGY Diesel)
3. ในกรณี ติดตั้งถังแก๊ส LPG ใต้ท้องรถ (1 ถัง) สำหรับรถยนต์กระบะบรรทุก หรือ รถตรวจการณ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 - 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษแตกต่างกันไปตามรุ่นรถ
4. ราคามาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์เสริม (ตัดตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, อุปกรณ์หลอกเกจน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ) สามารถสอบถามได้ก่อนวันติดตั้ง
5. ในกรณี ที่ Upgrade จากการติดตั้งถังแคปซูล เป็น ถังโดนัท อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 
ถังโดนัทผลิตในประเทศ ถังโดนัทนำเข้า
ขนาด 33 - 40 ลิตร (+1,800 บาท) (+1,800)
ขนาด 42 - 43 ลิตร (+1,950 บาท) (+1,950)
ขนาด 52 - 69 ลิตร (+2,150 บาท) (+2,150)
ขนาด 70 ลิตรขึ้นไป (+2,500 บาท) (+2,500)


ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY