ตารางคำนวณ - เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง LPG - น้ำมัน

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน *

กม./ลิตร

ราคาน้ำมัน *

บาท/ลิตร

ราคาแก๊ส LPG *

บาท/ลิตร

ราคาติดตั้งแก๊ส
ENERGY REFORM *

บาท

ระยะทางวิ่งต่อวัน *

กม.
 

   
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (บาท./กม.)
0
อัตราสิ้นเปลือง LPG (บาท/กม.)
0
ประหยัดเงิน(บาท/กม.)
0
ค่าน้ำมันต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ค่าแก๊สต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ประหยัดเงิน (บาท/เดือน)
0
ระยะคืนทุน (เดือน)
0

 

**หมายเหตุ

1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคำนวนได้ ดังนี้

1.1 เติมน้ำมันให้เต็มถัง (เต็มถัง หมายถึง เติมจนหัวเติมหยุดจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ)

1.2 Reset บันทึกระยะทาง (ตรงหน้า กิโลเมตรที่ใช้ไป) ให้เป็นศูนย์ หรือ จดบันทึก

กิโลเมตรล่าสุดที่ใช้ไปก็ได้ เช่น รถคันนี้ใช้ไปแล้ว 15,000 กม. เป็นต้น

1.3 ขับรถใช้ความเร็วตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ 150 - 200 กม.

1.4 จากนั้นเติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง แล้วดูที่ ตู้จ่าย ว่าเติมเข้าไปทั้งหมดกี่ลิตร?

1.5 ดูรายการระยะทางที่ใช้ไป หรือ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไปว่าเป็นเท่าใด?

1.6 ให้นำจำนวนลิตรน้ำมันที่เติม หาร จำนวน กิโลเมตรที่วิ่งได้

1.7 ผลลัพธ์ = อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถท่าน

2. กรอกตัวเลขราคาน้ำมัน

3. กดปุ่มเลือก ค่าติดตั้งแก๊สรถยนต์ระบบดูด และ ระบบหัวฉีด (4 สูบ หรือ 6 สูบ)

4. ใส่ตัวเลขระยะทางที่ท่านวิ่งเฉลี่ยต่อวัน จากนั้นกดปุ่ม "คำนวน"

 
ตารางคำนวณ - เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง NGV- น้ำมัน Diesel

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Diesel *

กม./ลิตร

ราคาน้ำมัน Diesel*

บาท/ลิตร

ราคาแก๊ส NGV*

บาท/ลิตร

ราคาติดตั้งแก๊ส
ENERGY REFORM *

บาท

ระยะทางวิ่งต่อวัน *

กม.
 

   
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (บาท./กม.)
0
อัตราสิ้นเปลือง NGV (บาท/กม.)
0
ประหยัดเงิน(บาท/กม.)
0
ค่าน้ำมันต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ค่าแก๊สต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ประหยัดเงิน (บาท/เดือน)
0
ระยะคืนทุน (เดือน)
0

 

**หมายเหตุ

1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคำนวนได้ ดังนี้

1.1 เติมน้ำมันให้เต็มถัง (เต็มถัง หมายถึง เติมจนหัวเติมหยุดจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ)

1.2 Reset บันทึกระยะทาง (ตรงหน้า กิโลเมตรที่ใช้ไป) ให้เป็นศูนย์ หรือ จดบันทึก

กิโลเมตรล่าสุดที่ใช้ไปก็ได้ เช่น รถคันนี้ใช้ไปแล้ว 15,000 กม. เป็นต้น

1.3 ขับรถใช้ความเร็วตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ 150 - 200 กม.

1.4 จากนั้นเติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง แล้วดูที่ ตู้จ่าย ว่าเติมเข้าไปทั้งหมดกี่ลิตร?

1.5 ดูรายการระยะทางที่ใช้ไป หรือ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไปว่าเป็นเท่าใด?

1.6 ให้นำจำนวนลิตรน้ำมันที่เติม หาร จำนวน กิโลเมตรที่วิ่งได้

1.7 ผลลัพธ์ = อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถท่าน

2. กรอกตัวเลขราคาน้ำมัน

3. กดปุ่มเลือก ค่าติดตั้งแก๊สรถยนต์ระบบดูด และ ระบบหัวฉีด (4 สูบ หรือ 6 สูบ)

4. ใส่ตัวเลขระยะทางที่ท่านวิ่งเฉลี่ยต่อวัน จากนั้นกดปุ่ม "คำนวน"

 
ตารางคำนวณ - เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง NGV - น้ำมัน

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน *

กม./ลิตร

ราคาน้ำมัน *

บาท/ลิตร

ราคาแก๊ส NGV*

บาท/ลิตร

ราคาติดตั้งแก๊ส
ENERGY REFORM *

บาท

ระยะทางวิ่งต่อวัน *

กม.
 

   
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (บาท./กม.)
0
อัตราสิ้นเปลือง NGV (บาท/กม.)
0
ประหยัดเงิน(บาท/กม.)
0
ค่าน้ำมันต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ค่าแก๊สต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ประหยัดเงิน (บาท/เดือน)
0
ระยะคืนทุน (เดือน)
0

 

**หมายเหตุ

1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคำนวนได้ ดังนี้

1.1 เติมน้ำมันให้เต็มถัง (เต็มถัง หมายถึง เติมจนหัวเติมหยุดจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ)

1.2 Reset บันทึกระยะทาง (ตรงหน้า กิโลเมตรที่ใช้ไป) ให้เป็นศูนย์ หรือ จดบันทึก

กิโลเมตรล่าสุดที่ใช้ไปก็ได้ เช่น รถคันนี้ใช้ไปแล้ว 15,000 กม. เป็นต้น

1.3 ขับรถใช้ความเร็วตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ 150 - 200 กม.

1.4 จากนั้นเติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง แล้วดูที่ ตู้จ่าย ว่าเติมเข้าไปทั้งหมดกี่ลิตร?

1.5 ดูรายการระยะทางที่ใช้ไป หรือ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไปว่าเป็นเท่าใด?

1.6 ให้นำจำนวนลิตรน้ำมันที่เติม หาร จำนวน กิโลเมตรที่วิ่งได้

1.7 ผลลัพธ์ = อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถท่าน

2. กรอกตัวเลขราคาน้ำมัน

3. กดปุ่มเลือก ค่าติดตั้งแก๊สรถยนต์ระบบดูด และ ระบบหัวฉีด (4 สูบ หรือ 6 สูบ)

4. ใส่ตัวเลขระยะทางที่ท่านวิ่งเฉลี่ยต่อวัน จากนั้นกดปุ่ม "คำนวน"

 

 


ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY