หน้าหลัก หน้าหลัก < หน้าหลัก


เกี่ยวกับ ENERGY REFORM


Energy Reform ศูนย์บริการครบวงจร แก๊ส-น้ำมั้น
ผู้บริหาร Energy Reform

ระบบและอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ของ ENERGY REFORM เป็นสินค้าคุณภาพ ระดับ Premium ทั้งสิ้น รวมทั้งได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (มาตรฐานยุโรป ECE 67R01 และ ECE R110) ปัจจุบัน สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ว่าเป็น "ITALY Grade A"

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ด้านสินค้าคุณภาพระดับ Premium รวมทั้งมาตรฐาน ความปลอดภัย สูงสุดในระบบแก๊สรถยนต์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีศูนย์บริการครบวงจร Gas-น้ำมัน ระดับมาตรฐาน และเป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ แก๊สรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ที่สนใจ จนทำให้ผลิตภัณฑ์  และมาตรฐานบริการของบริษัทฯ ได้รับความนิยม และได้ความเชื่อถือสูงสุดจากลูกค้า มาตลอด 9 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยและพัฒนา กับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเครื่องรายใหญ่ของประเทศ ในการผลิตน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะ เหมาะสำหรับ รถยนต์ทุกประเภท และรถใช้แก๊ส รวมถึงผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ "ENERGY 1"

บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน และวางแผนที่จะขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนออกไปยังแถบเอเชีย เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจกลุ่ม AEC ต่อไป ภายใต้นโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นพัฒนา บุคลากรและองค์กรให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมัน และผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ พร้อมกำหนดมาตรฐานศูนย์บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ"


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7


ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY