7 วิธี ดูแลรถติดแก๊ส ในช่วงหน้าร้อน
(อ่าน 2,059)
Create Date: 1 ตุลาคม 25621. น้ำหล่อเย็น

เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบแก๊สนั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบน้ำมันเป็นตัวเผาไหม้ ดังนั้น ควรตรวจเช็คระบบหล่อเย็นว่าชำรุด รั่วซึม ทำงานปกติหรือไม่

2. น้ำมันเครื่อง
ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ใช้แก๊สโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคุณสมบัติหล่อลื่นและระบายความร้อนได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องปกติ

3. ตรวจเช็ครั่วซึมที่บริเวณข้อต่อในระบบทางเดินแก๊ส
ด้วยน้ำสบู่ หรือ Gas detector

4. น้ำมันเชื้อเพลิง
ควรมีระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในถังอย่างน้อย 1/4 ถัง เพื่อมีน้ำมันสำรองกรณีก๊าซหมดถังหรือระบบจ่ายก๊าซขัดข้อง นอกจากนี้ ยังช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน และป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย ในกรณีที่ระบบก๊าซนั้นไม่ได้ตัดการทำงานของปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

5. การสตาร์ทเครื่องยนต์
ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน เพื่อให้สตาร์ทง่าย ลดอาการสั่นขณะสตาร์ทและหล่อเลี้ยงระบบเชื้อเพลิง ซึ่งโดยปกติ ช่างเทคนิคจะตั้งค่ารถยนต์ที่ติดแก๊สให้สตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยน้ำมันอยู่แล้ว

6. ควรสลับใช้น้ำมัน
โดนทางทฤษฎีแล้ว ควรสลับใช้น้ำมันบ้าง ระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยเฉพาะก่อนดับเครื่องยนต์ เพื่อให้น้ำมันเข้าสู่ระบบต่างๆ เช่น หัวฉีดน้ำมัน, กระบอกสูบ, ห้องเผาไหม้ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป

7. ตรวจเช็คและปรับจูนตามระยะดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY