energy reform energy 1 facebook energy 1 Line    02 515 0022

เปิดรับตัวแทนจำหน่าย

น้ำมันเครื่อง ENERGY1 ทั่วประเทศ

จากการผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ระบบแก๊สรถยนต์ LPG - NGV วันนี้ ENERGY REFORM ก้าวขึ้นสู่ความ ก้าวล้ำในการพัฒนาน้ำมันเครื่อง เอนเนอร์จีวัน น้ำมันเครื่องเกรด Premium สำหรับรถยนต์เบนซิน ดีเซล ทุกประเภท และรถระบบแก๊ส LPG และ NGV

ด้วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ENERGY REFORM ดำเนินธุรกิจสารหล่อลื่น

โดยคิดค้น พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ ร่วมกับโรงงานผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น ชั้นนำของเอเซียแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่อง เอนเนอร์จีวัน จึงมีคุณสมบัติ ที่เหนือมาตรฐานสูงสุด API SN/CF ได้รับมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO 14001 ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมัน ให้ได้มาตรฐานตลอด 24 ชม. เพื่อให้ได้ซึ่งน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสุด

โอกาสทางธุรกิจ

• น้ำมันเครื่อง เอนเนอร์จีวัน พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ไม่ว่ารถยนต์จะต้องการน้ำมันหล่อลื่นประเภทใด เอนเนอร์จีวัน

• สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีความ หลากหลายมีประสิทธิภาพสูง

• สามารถทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์จากการเกิดคราบสิ่งสกปรก ให้การ ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นชนิดอื่น เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก น้ำยาหม้อน้ำ จารบี ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านอื่นๆ อีกด้วย

energy1

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

energy1

นโยบายทางการตลาด

วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : IMC) เช่น การโฆษณาการส่งเสริม การขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นต้น

logo energy1

การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย น้ำมันเครื่อง ENERGY1

ติดต่อ ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น
บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด
โทร. 02 515 0022

แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย น้ำมันเครื่อง ENERGY1 Exclusive Dealer Application Form

database error