ศูนย์ ENERGY โอสุ-เนเจอรัลแก๊ส, คลองหลวง ปทุมธานี
Create Date: 17 มกราคม 2558

ประเภทศูนย์บริการ : ศูนย์บริการ ENERGY REFORM
: น้ำมันเครื่อง ENERGY 1

คลิกนำทาง : 14.035749,100.616495
ที่อยู่ : ศูนย์ ENERGY REFORM 1/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9960975 , 080-7869669
เบอร์โทร Office : 02-5168643
เบอร์ FAX : 02-5168606

เบอร์ Email : osugas@hotmail.com
ประเภทการติดตั้ง : ระบบหัวฉีด

ศูนย์ ENERGY โอสุ-เนเจอรัลแก๊ส, คลองหลวง ปทุมธานี

ประสบการณ์และผลงานการติดตั้ง

มีผลงานการติดตั้งแก๊สรถยนต์มาแล้วมากกว่า 20,000 คัน 

ได้รับป้ายมาตรฐาน  ศูนย์ติดตั้ง NGV มาตรฐานดีเยี่ยม ซึ่งตรวจสอบและอนุมัติโดย  คณะกรรมการจาก 3 หน่วยงานได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน  กรมการขนส่งทางบก  และ ปตท. 

ได้รับความเห็นชอบจากการกรมการขนส่งทางบกให้เป็น ผู้ติดตั้ง-ตรวจและทดสอบระบบแก๊ส LPG และ NGV

ได้รับความไว้วางใจจากโชว์รูมค่ายรถยนต์ต่างๆ มากกว่า 15 โชว์รูม ให้เป็นเป็นผู้ติดตั้งระบบแก๊ส LPG และ NGV

ทีมงานช่างได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน  และปตท. ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งโดยวิศวกร 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY