There are no translations available.

 

สิ่งสำคัญในการเลือกติดตั้งแก๊สรถยนต์

1. อุปกรณ์แก๊สทั้งชุด ผลิตจาก ITALAY 100% (โดยเฉพาะ กล่อง ECU รางหัวฉีดแก๊ส และหม้อลดแรงดันแก๊ส) และมีการทดสอบ Calibrate ค่าต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตใน ITALY แล้ว เพื่อความสมบูรณ์แบบของมาตรฐานระบบแก๊ส
2. ความปลอดภัย ต้องมีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ I.S.S. (Intelligent Safety System)
3. ระบบการจ่ายแก๊สมีความเสถียร และมีอัตราเร่งดีเยี่ยมเทียบเท่ากับการใช้น้ำมัน
4.

วัสดุและอุปกรณ์ทั้งชุด มีการรับประกันที่ชัดเจนและยาวนาน

5.

บริษัทผู้จัดจำหน่าย มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนาความรู้ให้กับตัวแทนจำหน่ายและฝึกอบรมการติดตั้งแก๊สที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ ให้แก่ศูยน์ติดตั้งแก๊สอย่างสม่ำเสมอทั่วประเทศ

6.

บริษัทแม่ผู้จัดจำหน่าย มีศูนย์ Technical Center คอยให้ความช่วยเหลือ Technical Support เมื่อรถมีปํญหา

7.

มีศูนย์ติดตั้งในเครือ ครอบคลุมทั่วประเทศ

8.

ควรเลือกศูนย์หรืออู่ที่ผ่านมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก มีบริการและความรับผิดชอบหลังการขายทีดี