Energy Reform เปิดตลาด AEC นักธุรกิจจากประเทศเวียตนาม มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบแก๊ส Energy Reform
(อ่าน 2)
Create Date: 1 มิถุนายน 2560

 
นักธุรกิจจากประเทศเวียตนาม มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบแก๊ส Energy Reform  คุณภาคภูมิ เจียมจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ให้การต้อนรับนักธุรกิจจากประเทศเวียตนาม
 
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดอบรมในรูปแบบ Exclusive Training เกี่ยวกับระบบแก๊สมาตรฐาน Energy Reform ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบแก๊ส
 
หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม นักธุรกิจจากประเทศเวียตนามได้นำชุดอุปกรณ์แก๊สมาตรฐาน Energy Reform ไปพร้อมเปิดให้บริการติดตั้งระบบแก๊สที่ศูนย์ Service Center ณ ประเทศเวียตนามต่อไป
**จากรูป : นักธุรกิจเวียตนาม(ซ้าย) คุณภาคภูมิ เจียมจรัส(ขวา)
 
ติดแก๊ส ติดความปลอดภัย ติด ENERGY REFORM  โทร.02 515 0022


 Energy Reform เปิดตลาด AEC

 Energy Reform เปิดตลาด AEC

Energy Reform เปิดตลาด AEC
Energy Reform เปิดตลาด AEC

Energy Reform เปิดตลาด AEC
 


ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY