น้ำมันเครื่อง ENERGY1 แจกโชคทองจากกิจกรรม “ENERGY1 หล่อลื่น ลุ้นทอง” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่ 3)
(อ่าน 40)
Create Date: 20 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้ทำพิธีจับรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ENERGY1 หล่อลื่น ลุ้นทอง” โชคทองได้ง่ายๆ ลุ้นทุกเดือนถึงสิ้นปี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่ 3)

หล่อลุื่่นลุ้นทอง น้ำมันเครื่อง energy1

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้ทำพิธีจับรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม
“ENERGY1 หล่อลื่น ลุ้นทองโชคทองได้ง่ายๆ ลุ้นทุกเดือนถึงสิ้นปี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่ 3) โดยมีคุณคุณ ทัศนีย์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย Internal Audit ให้เกียรติจับรางวัลในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น ได้แก่ คุณคุณ พัชนันญ์ ทิพรัตนวลาชัย เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร ENERGY - อยุธยา

เข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงคุณเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือซื้อผลิตภัณฑ์ ENERGY1 ที่ศูนย์บริการครบวงจร ENERGY REFORM ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่าย คุณจะได้รับ Sticker ENERG1 ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ นำ Sticker ติดกระจกหลังรถ และถ่ายรูป พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส่งมาลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน กติกาอ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/7v7Ewj

จับรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่ 10 ม.ค.2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 5150022

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 1 : สร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น ได้แก่ :

   คุณ พัชนันญ์ ทิพรัตนวลาชัย

    เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ครบวงจร

    ENERGY-อยุธยา

 

รางวัลที่ 2 : ENERGY1 Car Service Package จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ :

  คุณ ชลาลัย กลิ่นบัวงาม

  เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ครบวงจร

  ENERGY-อยุธยา

 

รางวัลที่ 3 : ENERGY1 Power Bank จำนวน 3 รางวัล ได้แก่:

  1.คุณ กิตติ กาญจโนภาค

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – Express Auto Service

   2.บจก.คอมแพ็คสโตเร็จ โซลูชั่น

       เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

       ENERGY – อยุธยา

   3.คุณ ปราณี ทองมะยาง

      เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

       ENERGY – อยุธยา

 

รางวัลที่ 4 : ENERGY1 Tablet Bag จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ :

  1.คุณ ศักดิ์ชาย สุระทด

    เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

    ENERGY – Hi Future พระราม 3

  2.คุณ วิชัย สุริย์ระวิมาศ

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – ศรีนครินทร์

  3.คุณ ศรันยา วรรณโชดก

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

      ENERGY – CK Auto Car Center

 

 • รางวัลที่ 5 : ENERGY1 USB Flash Drive จำนวน 3 รางวัล

   ได้แก่:

   1.คุณ พงษ์ศักดิ์ หิมวัลย์

      เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

      ENERGY – CK Auto Car Center จ.พิษณุโลก
   2.คุณ สมชาย เขียวทับทิม

      เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

      ENERGY – CK Auto Car Center จ.พิษณุโลก

   3.คุณ วรพจน์ ธีรอนุรักษ์กุล

      เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

      ENERGY – ศรีนครินทร์

 

รางวัลที่ 6 : ENERGY1 T-Shirt จำนวน 10 รางวัล ได้แก่:

  1.คุณ มนัส ทองแถม

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – อยุธยา

  2.คุณ สุภาภรณ์ เพ็งชะตา

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – อ่างทอง

  3.คุณ สมภพ เจริญศิริมณี

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ หจก. โมดิฟาย ออโต้ โมบิล

  4.คุณ รมณียา มาเสงี่ยม

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – อ่างทอง

  5.คุณ จินตนา ทาแก้ว

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ ลำปางออโต้แก๊ส

  6.คุณ เสาวลักษณ์ เหลืองเรณู

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – อ่างทอง

  7.คุณ วันชัย เสือยัน

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY - CK Auto Car Center จ.พิษณุโลก

  8.คุณ วิสูตร สนธิ

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – อยุธยา

  9.คุณ บุญญฤทธิ์ เพิ่มทวี

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – STR 2013 ระยอง

10.คุณ พลกษาปณ์ ตั้งกา

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

    ENERGY – อยุธยา

 

รางวัลที่ 7 : ENERGY1 Cap จำนวน 5 รางวัล ได้แก่:

 1.คุณ พินิจ ธีนทรัพย์

    เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ จ.เจริญชัย เอ็นเนอร์จี

  2.คุณ ธีรายุทธ์ ช่วยอยู่

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – ราชพฤกษ์

  3.ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ลำปางออโต้แก๊ส

  4.คุณ ปราณีต  มอญไหม

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY – สุรนคร

  5.คุณ มะยูโช้ะ กูโน

     เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

     ENERGY อยุธยา


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY