ENERGY REFORM ประกาศผลผู้โชคดี “ENERGY1 หล่อลื่น ลุ้นทอง” (ครั้งที่ 2)
(อ่าน 1)
Create Date: 18 พฤศจิกายน 2559

ที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ได้ทำพิธีจับรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ENERGY1 หล่อลื่น ลุ้นทอง” โชคทองได้ง่ายๆ ลุ้นทุกเดือนถึงสิ้นปี ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ครั้งที่ 2)
หล่อลื่นลุ้นทอง energy1โดยมีคุณวรรณภา ศุภมิตร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน ให้เกียรติจับรางวัลในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น ได้แก่ คุณ ศรีเรือง จินตปัญญา เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center จ.พิษณุโลก 
.
เข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงคุณเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือซื้อผลิตภัณฑ์ ENERGY1 ที่ศูนย์บริการครบวงจร ENERGY REFORM ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่าย คุณจะได้รับ Sticker ENERG1 ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ นำ Sticker ติดกระจกหลังรถ และถ่ายรูป พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส่งมาลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน กติกาอ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/7v7Ewj
.
จับรางวัลครั้งต่อไปวันที่ 10 ธ.ค.2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 5150022
.
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
•รางวัลที่ 1 : สร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น ได้แก่ 
คุณ ศรีเรือง จินตปัญญา
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
.
•รางวัลที่ 2 : ENERGY1 Car Service Package จำนวน 1 รางวัล 
ได้แก่ 
คุณ วรฐ เผ่าพันธุ์
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- STR 2013 ระยอง
.
•รางวัลที่ 3 : ENERGY1 Power Bank จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. คุณ จิราพร ทรัพย์อุทัย
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อ่างทอง
2. คุณ สุพรรษา เจิมเฉลิม
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- Hi Future กทม.
3. บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
.
•รางวัลที่ 4 : ENERGY1 Tablet Bag จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ :
1. คุณ ไชโย นิลประดิษฐ์
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อ่างทอง
2. คุณ ธนวัฒน์ อุปวัฒนานันท์
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ ร้านลำปาง 
ออโต้แก๊ส 
3. คุณ สุรชัย โกมลสันติจิตต์
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- Hi Future กทม.
.
•รางวัลที่ 5 : ENERGY1 USB Flash Drive จำนวน 3 รางวัล 
ได้แก่: 
1. คุณ บุญเลิศ นิ่มบัว
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
2. คุณ สมชาย ปิ่นประภากร
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
3. คุณ สมพร กรอบมุข
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
.
•รางวัลที่ 6 : ENERGY1 T-Shirt จำนวน 10 รางวัล ได้แก่: 
1. คุณ ศุภลักษณ์ หมื่นพัน
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อยุธยา
2. คุณ ศุภชัย ทวีปประภากร
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อ่างทอง
3. คุณ ศุภณัฐสิตา อิทธิกาญจนัตถ์
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- Hi Future กทม.
4. คุณ อรวรรณ ใจกล้า
เข้ารับริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
5. คุณ ธีรายุทธ์ ช่วยอยู่
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
6. คุณ ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย
เข้ารับริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- CK Auto Car Center 
จ.พิษณุโลก
7. คุณ เพชรรัตน์ ทองจูน
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อยุธยา
8. คุณ อนุวัฒน์ พลายละหาร
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- STR 2013 ระยอง
9. คุณ ศรัณย์ อนุรักษ์
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- ศรีนครินทร์ กทม.
10. คุณ สุรชัย มณีโชติ
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- KC Auto Shop จ.ศรีราชา
.
•รางวัลที่ 7 : ENERGY1 Cap จำนวน 5 รางวัล ได้แก่: 
1. คุณ ทวีศักดิ์ คิ้วทอง
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อ่างทอง
2. คุณ วิสารัตน์ สุขเผือก
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1ที่ศูนย์บริการ 
มาตรฐานครบวงจร ENERGY-Hi Future กทม.
3. คุณ ภราดร รัตนธรรม
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- STR 2013 ระยอง
4. บริษัท กนกวรรณ เพชรณัฐ การ์เม้นท์ จำกัด
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- X Line LPG จ.นครสวรรค์
5. คุณ กลึง แก้วประเสริฐ
เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY1 ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานครบวงจร ENERGY- อยุธยา


7
7
7
7
7
7
7
7
7

ดาวน์โหลด ENERGY REFORM App
ผลิตภัณฑ์สาน หล่อลื่น ENERGY 1
เกร็ดความรู้การใช้แก๊ส
ENERGY Channel
คำนวณค่าเชื่อเพลิง LPG-น้ำมัน
ค้นหาศูนย์ติดตั้งในเครือ ENERGY REFORM
ราคากลางติดตั้งแก๊สมาตรฐาน และน้ำมันเครื่อง ENERGY 1
ร่วมงานกับ ENERGY REFORM
ตรวจสอบรุ่นรถ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำหรับการติดแก๊ส
ศูนย์บริการ ENERGY